Wpływ komunikacji interpersonalnej na funkcjonowanie firmy. Praca w efektywnych zespołach pracowniczych.
Wpływ komunikacji interpersonalnej na funkcjonowanie firmy. Praca w efektywnych zespołach pracowniczych.

CEL: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wymiany informacji i współpracy w zespołach, poprzez zastosowanie skutecznych technik komunikacji interpersonalnej. Poznanie zasad budowania i współpracy w efektywnych zespołach pracowniczych. Pozyskiwanie i precyzowanie informacji, ustalanie celów i zasad współpracy pomiędzy zespołami. Uświadomienie sobie jak ważna jest misja, wizja firmy. Jak sprostać wyzwaniom stojącymi przed poszczególnymi zespołami. Docenienie różnorodności oraz kanałów przepływu informacji w zespołach.

 

 

 

 

Korzyści po szkoleniach dla uczestników:

 • Uczestnicy uświadomią sobie co decyduje o sukcesie zespołu, oraz jaka jest rola dobrego i doświadczonego członka zespołu. Poznają czynniki sukcesu zespołów oraz firm róznych branż. Uświadomią sobie jak ważna jest misja, wizja firmy i jak ją realizować we współpracy pomiędzy zespołami.

 • Rozwiną własne umjetności komunikacyjne, celem przekazywania, precyzowania i wymiany informacji. Podczas warsztatu, ustalą zasady współpracy pomiędzy zespołami (działami) i podpiszą tzw. umowy działowe.

 • Bedą potrafili ustalać priorytety dla zespołu oraz poszczególnych jego członków (metoda Option Tree), we współpracy z menedżerem zespołu (Prezesem, Dyrektorem, Liderem...). Ustalą je dla siebie i zespołu, w kierunku podnoszenia efektywności współpracy pomiędzy działami.

 • Uświadomią sobie jak ważna jest tzw. otwarta komunikacja w firmie. Nauczą się w jaki sposób udzielać tzw. informacji zwrotnej pozytywnej oraz dot. niepożądanych zachowań pracownika, kolegi, koleżanki…(Efektywny Feedback).

 • Poznają tzw. role grupowe wg. Belbina i bedą potrafili wykorzystać to w praktyce min. w przydzielaniu, zlecaniu i delegowaniu zadań. 

 •  Zapoznają się z procesem zmian zachodzących w świcie binesowym, otoczeni (Kovid 19) i jak je "przekuć" w sukces. Na czym polega proces przechodzenia przez zmiany w firmie (fazy). Na tej podstawie postarają się utworzyć tzw. koalicję przewodzącą zmianom (metodologia wg. Kottera ”Proces zarządzania zmianą”. Aby osiągnąć założone cele dla zespołu oraz fimy  poznają różnice pomiędzy myśleniem taktycznym a  strategicznym. Opracują własciwą strategię.

 • Dowiedzą się czym jest MOTYW-AKCJA, motywowanie. Na podstawie ankiety  poznają min. własne motywatory, które pozwolą im na lepszą samomotywację, w celu realizacji podejmowanych działań i pobudzenia satnu samomowtyacji.

 • We współpracy z kolegami i przełożonymi zastosują właściwe techniki komunikacyjne w zależności od typu komunikacyjnego rozmówcy (Typy komunikacyjne). Uświadomią sobie, że trudności pracy w zespole mają często swą przyczynę w subiektywnym postrzeganiu świata, czy nieefektywnej komunikacji.

 •  

  Posiądą wiedzę na temat przyczyn i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontaktach interpersonalnych (np. radzenie sobie z emocjami rozmówcy (empatia, asertywność). Poznaja i zastosują w praktyce moedel rozwiązywania problemów PIECES opracowując plan działania na przyszłość.

  Szczegółowy zakres szkolenia, modelowany jest w zależności od oczekiwań i potrzeb klienta (szyty na miarę).

   


  Czas trwania: 2 dni na sali.

Nasi klienci

Zobacz więcej