Wpływ komunikacji interpersonalnej na efektywne funkcjonowanie firmy
Wpływ komunikacji interpersonalnej na efektywne funkcjonowanie firmy

CEL: doskonalenie umiejętności komunikacyjnych oraz współpracy w grupie, poprzez zastosowanie nowoczesnych technik w komunikacji interpersonalnej. Poznanie zasad skutecznej komunikacji, funkcjonowania efektywnych zespołów, jak również podniesienie skuteczności podejmowanych działań indywidualnych oraz zespołu. 

 

 

 

 

Korzyści po szkoleniach dla uczestników:

  • zapoznanie się z warunkami skutecznej komunikacji
  • wyćwiczenie umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji oraz jej przekazywania
  • poznanie zasady funkcjonowania efektywnych zespołów pracowniczych
  • uświadomienie sobie, że efektywna komunikacja  decyduje o sukcesie zespołu
  • stosowanie właściwych technik komunikacyjnych w rozmowach ze współpracownikami
  • uświadomienie sobie, że trudności pracy w zespole mają często swą przyczynę  w subiektywnym postrzeganiu świata czy nieefektywnej komunikacji
  • wiedza na temat przyczyn i sposobów radzenia sobie  w trudnych sytuacjach w kontaktach interpersonalnych (np. radzenie sobie z emocjami rozmówcy - empatia, asertywność)
  • rozpoznanie tzw. własnych motywatorów, które pozwolą im na lepszą samomotywację w celu realizacji podejmowanych działań
  • nauczenie się wyznaczania celów według zasady SMART/SMASH
  • umiejętność udzielania w sposób konstruktywny informacji zwrotnej oraz gotowość na jej przyjęcie (skuteczny feedback)


  Czas trwania: 2 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej