Budowanie i zarządzanie efektywnym zespołem pracowniczym
Budowanie i zarządzanie efektywnym zespołem pracowniczym

Budowanie efektywnego zespołu. Zarządzanie zespołem pracowniczym.

CEL SZKOLENIA: rozwój umiejętności menadżerskich, poprzez budowanie efektywnego zespołu pracowniczego, a tym samym stanie się osobą, która wywiera pozytywny wpływ na jego rozwój i konsekwentnie realizuje zadania stawiane przez firmę

Korzyści po szkoleniu dla uczestników :

 • poznanie roli menadżera w budowaniu efektywnego zespołu pracowniczego
 • zapoznanie się z podstawami pracy w zespole oraz rolami
 • poznanie, w czym tkwi siła zespołu i jak zwiększyć jego skuteczność, efektywność w podejmowanych działaniach - efekt synergii
 • poznanie różnic pomiędzy zarządzaniem a przewodzeniem w zespole oraz jak być jego liderem
 • udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych w zespole – metody wymiany informacji (skuteczny feedback)
 • umiejętność rozpoznawania źródła motywacji w pracowniku oraz wykorzystania tego do realizacji celów stawianych przed zespołem
 • poznanie typologii członków zespołu (typy komunikacyjne)
 • poznanie własnego stylu kierowania
 • nauczenie się wytyczać zadania według zasady SMART/SMASH
 • umiejętność delegowania zadań członkom zespołu – efektywne DELEGOWANIE
 • nabycie umiejętności przeprowadzania tzw. rozmów motywacyjnych (nagana, pochwała)
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w grupie modelu PIECES

Czas trwania: 2 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej