Leadrship II (COVID 19): Skuteczny Coaching i zarządzanie zespołem w sytuacji zmian.Rozwiązywanie problemów i podejmowanie skutecznych decyzji.
Leadrship II (COVID 19): Skuteczny Coaching i zarządzanie zespołem w sytuacji zmian.Rozwiązywanie problemów i podejmowanie skutecznych decyzji.

Budowanie i zarządzanie efektywnym zespołem pracowniczym.

CEL SZKOLENIA: Doskonalenie i rozwój umiejętności liderskich i menadżerskich niezbędnych do zarządzania i współpracy w efektywnym zespole. Poznanie zasad Coachingu, podejmowania skutecznych decyzji i oraz modelu rozwiązywania problemów. Stanie się osobą, która wywiera pozytywny wpływ na jego rozwój i konsekwentnie realizuje zadania stawiane przez firmę. 
Korzyści po szkoleniu dla uczestników :

 • Uczestnicy przypomną (poznają) rolę i zadania Menedżera oraz Lidera w organizacji. Na podstawie ankiety dowiedzą się jakie posiadają cechy i umiejętności, które pozwala im stać się bardziej skutecznym Menedżerem lub Liderem.

 • Dowiedzą się w jaki sposób budować efektywny zespół pracowniczy (poznanie czynników sukcesu menedżera oraz zespołu. Zbudują tzw. kartę kompetencji oraz opiszą tzw. krytyczne zachowania osoby odpowiedzialnej za zespół.

 • Uczestnicy przypomną sobie zasady współpracy w efektywnym zespole. Ustalą tzw. zasady współpracy w zespole. Odwołają się do własnego systemu wartości, obowiązujących standardów i zachowań, w celu zbudowania własnego silnego autorytetu.Poznają tzkże tzw. dysfunkcje zespołu. 

 • Poznają różnicę pomiędzy zarządzaniem a przewodzeniem w zespole, w oparciu min. o  cechy Lidera i Menedżera. Na podstawie ankiety poznają własne motywatory oraz ustalą plan samodoskonalenia. Nauczą się, jak rozpoznawać motywatory swoich współpracowników.

 • Poznają przyczyny konfliktów, rodzaje konfliktów oraz jak sobie radzić  w sytuacjach konfliktowych. Poznają model rozwiązywania problemów PIECES w sytuacji COVID 19 i zastosują go w praktyce. 

 • Dowiedzą się w jaki sposób podejmować skuteczne decyzje, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę.  Kiedy podejmować je samemu a kiedy we współpracy z zespołem.

 • Zapoznają się z tzw. zarządzaniem sytuacyjnym, stylami zarządzania. Na podstawie opisu sytuacji określą własny tzw. preferowany styl kierowania, który należy wzmacniać lub skorygować, w zależności od tzw. gotowości pracownika.

 • Wyćwiczą umiejętność stawiania celów dla siebie, zespołu, członków zespołu wg. zasady SMART/SMASH, w odniesieniu do celów stawianych przez organizację. Nauczą się zlecać i delegować zadania odpowiednim osobom. Jak wybrać osobę delegowaną i monitorować postępy?

 • Poznają czym jest Coaching oraz nauczą się metodologii prowadzenia Coachingu. Wzmocnią własne umiejętności obserwacyjne, wykorzystywane w  rozmowach Feedbackowych (informacja zwrotna). Podczas tzw. Training on the Job opracują indywidulany plan rozwoju pracownika.

 • Nauczą się jasno i precyzyjnie wypowiadać swoje opinie, w celu dokonania zmian u osoby do której skierowany jest Feedback. Zastosują w praktyce proces doradczy tzw. Counseling. Dostosują swój styl komunikacyjny do typu odbiorcy np. udzielając właściwych wskazówek (praca na materiałach klienta).

 • Rozwiną umiejętności komunikacyjne Menedżera i Coacha. Będą potrafili przeprowadzić pracownika przez proces autoanalizy zachowania  (Feedback na zasobach), odnosząc go do jasno określnych celów.

 • Szczegółowy program szkolenia modelowany jest pod kokretne oczekiwania klienta (szyty na miarę).

Czas trwania: 2-3 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej