COVID 19: Doskonałość osobista: Jak skutecznie wykorzystać dany nam czas.

CEL: Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania własnego czasu oraz czasu pracy. Poznanie technik i zasad ustalania priorytetów, wytyczania celów oraz delegowania zadań. Poznanie metod budowania strategii w kierunku realizacji założnych celów osobistych i biznesowych w sytuacji COVID 19. Odpowiemy na pytanie: jak wykorzystać zachodzące zmiany w rynkowe oraz biznesowe min dot. obecnej niełatwej sytuacji.

 

Czytaj więcej

COVID 19: Skuteczne strategie sprzedaży. Budowanie długofalowej współpracy z klientem.

CEL SZKOLENIA: Doskonalenie umiejętności planowania, przygotowywania i prowadzenia spotkań oraz rozmów i handlowych. Budowanie argumentacji sprzedażowej w celu opracowania długofalowej strategii współpracy z klientem. Zastosowanie skutecznego podejścia  BOOSTER, podnoszącego efektywność prowadzonych rozmów i spotkań z klientami w sytuacji zmian rynkowych COVID 19.

Czytaj więcej

Sztuka efektywnej prezentacji. Autoprezentacja.

CEL SZKOLENIA: Doskonalenie i rozwój umiejętności skutecznego przekazu, prowadzenia efektywnej prezentacji wobec grupy. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w obszarze autoprezentacji w kierunku osiągania założonych celów w trakcie prowadzonych prezentacji. Wyćwiczenie właściwych nawyków, pozwalających na zrozumiały przekaz informacji. Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z audytorium (praca na materiałach własnych wg. PREWORK).

Czytaj więcej

"Skuteczny Coaching w sytuacji zmian rynkowych jako praktyczne narzędzie rozwoju współpracownika (COVID 19)".

CELE SZKOLENIA: Doskonalenie i rozwój umiejętności praktycznego prowadzenia procesu Coachingu. Poznanie zasad dobrego Coacha, Mendżera, metodologii Coachingu oraz technik "Training on the Job". Zastosowanie skutecznych technik pozwalających zbudować dialog ze współpracownikiem oraz opracować wspólny plan rozwoju. Praktyczne wykorzystanie tzw. "Trapezu kompetecji" w kierunku podnoszenia skuteczności i efektywności podejmowanych działań.

Czytaj więcej

Zarządzanie projektami

CELE SZKOLENIA: efektywne zarządzanie projektem, począwszy od momentu jego zainicjowania i zdefiniowania, poprzez opracowanie struktury prac i harmonogramu, nabycie umiejętności monitorowania prac aż do ich zakończenia.
 

Czytaj więcej

Leadership I: Sztuka przywództwa w sytuacji zmian (COVID 19). Budowanie efektywnego zespołu i strategii firmy"

CEL SZKOLENIA: Poznanie cech Lidera oraz skuetcznego Menedżera. Doskonalenie i rozwój niezbędnych umiejętności liderskich, poprzez kształtowanie własnych zachowań ukierunkowanych na umiejętność budowania zespołu i pracy w efektywnym zespole w sytuacji zachodzacych zmian (np.COVID 19).  Jak motywować i "prowadzić" współpracowników, członków zespołu. Jak wytyczać cele, przygotować strategię, zarządzić zmianami w kierunku realizacji zadań oraz misji i wizji firmy.

Czytaj więcej

Leadrship II (COVID 19): Skuteczny Coaching i zarządzanie zespołem w sytuacji zmian.Rozwiązywanie problemów i podejmowanie skutecznych decyzji.

CEL SZKOLENIA: Doskonalenie i rozwój umiejętności liderskich oraz menadżerskich niezbędnych do zarządzania i współpracy w efektywnym zespole. Poznanie zasad Coachingu, podejmowania skutecznych decyzji i oraz modelu rozwiązywania problemów np. w sytuacji COVID 19. Stanie się osobą, która wywiera pozytywny wpływ na jego rozwój i konsekwentnie realizuje zadania stawiane przez firmę w sytuacji zmian rynkowych.

Czytaj więcej

Nasi klienci

Zobacz więcej