Zarządzanie czasem

CEL: doskonalenie umiejętności planowania i organizowania własnego czasu pracy, rozwój umiejętności analizowania, ustalania priorytetów oraz określania strategii działania.

Czytaj więcej

Nowoczesne koncepcje sprzedaży

CEL SZKOLENIA: doskonalenie umiejętności sprzedażowych i organizacyjnych w obszarze zarządzania regionem sprzedaży,  poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi planowania spotkań, zarządzania klientem oraz ustalania strategii działania.

Czytaj więcej

Sztuka prezentacji

CEL SZKOLENIA: doskonalenie i rozwój umiejętności skutecznego przekazu – prowadzenia efektywnej prezentacji wobec grupy. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w obszarze autoprezentacji oraz osiągania celów założonych na przeprowadzenie efektywnej prezentacji. Wyćwiczenie właściwych nawyków pozwalających na zrozumiałe przekazanie informacji. Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z audytorium.

Czytaj więcej

Coaching w praktyce

CELE SZKOLENIA: Rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego prowadzenia procesu coachingu. Określenie i doskonalenie obszarów wymagających poprawy u coachowanego oraz wzmacnianie pozytywnych zachowań. Nabycie umiejętności udzielania skutecznej informacji zwrotnej - feedbacku.

Czytaj więcej

Zarządzanie projektami

CELE SZKOLENIA: efektywne zarządzanie projektem, począwszy od momentu jego zainicjowania i zdefiniowania, poprzez opracowanie struktury prac i harmonogramu, nabycie umiejętności monitorowania prac aż do ich zakończenia.
 

Czytaj więcej

Umiejętności liderskie - przywództwo w praktyce

CEL SZKOLENIA: rozwój umiejętności przywódczych, liderskich, poprzez kształtowanie własnych zachowań ukierunkowanych na umiejętność prowadzenia członków swojego zespołu w celu realizacji zadań stawianych przez firmę.

Czytaj więcej

Budowanie i zarządzanie efektywnym zespołem pracowniczym

CEL SZKOLENIA: rozwój umiejętności menadżerskich, poprzez budowanie efektywnego zespołu pracowniczego, a tym samym stanie się osobą, która wywiera pozytywny wpływ na jego rozwój i konsekwentnie realizuje zadania stawiane przez firmę

Czytaj więcej

Nasi klienci

Zobacz więcej