Sztuka negocjacji handlowych z wykorzystaniem typologii klienta.
Sztuka negocjacji handlowych z wykorzystaniem typologii klienta.

Sztuka negocjacji handlowych


CEL SZKOLENIA: Doskonalenie umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych, poprzez wykorzystanie niezbędnej wiedzy z obszaru negocjacji handlowych, skutecznych technik komunikacji i argumentacji. Przygotowanie właściwego podejścia, technik negocjacji i manipulacji. Sprawne przeprowadzenie procesu negocjacji w praktyce. Wykorzystanie typologii klienta w ćwiczeniach, budowanie właściwych komunikatów, w celu podniesienia efektywności prowadzonych rozmów.


Korzyści po szkoleniu dla uczestników:

  • Uczestnicy poznja róznicę pomiędzy sprzedażą a negocjacjami. Podniosą swoją efektywność podczas prowadzonych rozmów z klientami, poprzez  odpowiednie zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie procesu negocjacji.
  • Zapoznają się z fazami oraz stylami negocjacji (cel, stanowisko, podejście, kroki, pole negocjacji, ...). Poznają  taktyki negocjacyjne oraz mechanizmy manipulacji. Będą potrafili zastosować odpowiednie techniki argumentacji w praktyce.
  • Przygotują właściwe podejście do procesu negocjacji z uwzględnieniem min. pola negocjacji, przedmiotu, siły, atmosfery. Dowiuedzą się czym jest BATNA , kiedy i jak ją zastosować.
  • Przećwiczą niezbędne umiejętności pozwalające pokonać  obiekcje klientów.  
  • Poznja tzw. Typologie klienta. Będą potrafili budować właściwą argumentację, pod dany typ komunikacyjny klienta. Nauczą się, w jaki sposób radzić  sobie z trudnymi klientami oraz jak przełamać tzw. trudne postawy i radzić sobie z negatywnymi emocjami klientów.
  • Wzmocnią w sobie postawę bycia bardziej „pewnym siebie” podczas prowadzenia rozmowy z Klientem poprzez zastosowanie skutecznych technik wpływu (poznają czym są manipulacje, będą potrafili rozpoznać stosowane techniki manipulacji).
  • Podczas ćwiczeń i warsztatów zastosują w praktyce poznane techniki, zmocnią obszary wymagające poprawy (Case study- Feedback na zasobach na podstawie analizy rozmowy z  klientem… szefem utrzymania ruchu, właściciel, osoba odpowiedzialna za finanse…). Zastosowanie kamery video.
  • Nauczą sie jak domukac romowę oraz zebrać tzw. zobowiazanie ze strony klienta. 
  • ...Kontynuacja: Przeamywanie trudnych postaw klientów z wykorzystaniem języka wpływu. 

Czas trwania: 2-3 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej