COVID 19: Doskonałość osobista: Jak skutecznie wykorzystać dany nam czas.
COVID 19: Doskonałość osobista: Jak skutecznie wykorzystać dany nam czas.

COVID 19: Doskonałość osobista, czyli jak skutecznie zarządzanie sobą w czasie.oraz efektywnie wykorzystać czas w życiu osobistym i zawodowym.

CEL: Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania własnego czasu oraz czasu pracy. Poznanie technik i zasad ustalania priorytetów, wytyczania celów oraz delegowania zadań. Poznanie metod budowania strategii w kierunku realizacji założnych celów osobistych i biznesowych w sytuacji COVID 19. Odpowiemy na pytanie: jak wykorzystać zachodzące zmiany w rynkowe oraz biznesowe min dot. obecnej sytuacji pandemii.

 

 

 Korzyści po szkoleniu dla uczestników:

  • Uczestnicy dowiedzą się na czym polega tzw. doskonałość osobista w zmienjącym się świcie (min. COVID 19). Poznają kroki dzięki którym będzie można osiągać wytyczone cele a tym samym podnieść "osobistą wartość" rynkową. Uświadomią sobie jak ważne jest inwestowanie w siebie min. w rozwój osobisty, umiejetności i kompetencje wykorzystywane w pracy, którą wykonują lub będą wykonywać. 

  • Poznają czym są paradygmaty. Kto osiąga sukces i dzieki czemu? Jak wykorzystać obecnie zachodzące zmiany rynkowe, sytuacje biznesowe i nimi zarządzić (min. Covid 19), w kierunku realizacji założonych celów (myślenie strategiczne)..

  • Nauczą się lepiej organizować i planować własny czas min.czas pracy, rozmowy i spotkania z klientem, w obszarze osobistym. Będą potrafili wykorzystać umiejętność wytyczania celów (SMASH) do realizacji zadań wytyczanych przez firmę oraz w życiu osobistym. Jak efektywnie wykorzystać dostępne zasoby ludzkie i biznesowe?
  • Zapoznają się z tzw. matrycą zarządzania czasem. Będą potrafiłli ustalać priorytety oraz formułować strategię min. strategię sprzedaży w regionie, działu, zespołu wg. metody Option Tree. Wypisza tzw. pożeracze czasu (zrobią własną listę oraz plan działania, w celu wyeliminowania zbędnych czynności).

  • Poznają typologię osób, które organizują sobie czas (strażak, administrator, planista...). Na podstawie warsztatu określą obszary w których należy pracować, by stać się bardziej efektywnym i wydajnym. Zastosują w praktyce  sprawdzone metody min. ABC, Alpen czy też Pareto w zależności od sytiacji i  zapotrzebowania.

  • Nauczą się delegować skutecznie zadania. Wykorzystają matrycę delegowania SOS, która pomoże im w wytyczaniu zadań i określeniu poziomu ich wykonania (monitorowanie postępów). 

  • Poznają czym jest projekt i jakie korzyści przynosi tzw. praca projektowa min. we współpracy z klientem.

  • Czym jest asertyność i jakie przynośi ona korzyści w "zarządzaniu sobą w czasie". Kiedy i czy warto być asertywnym?

  • Opracują własny plan działania w odniesieniu do celów osobistych i zawodowych mając na uwadze cele krótko i długoteriminowe. Wykorzystająć różnicę pomiędzy myśleniem taktycznym i strategicznym opracują własną strategię.

  • Szczególowy program szkolenia jest modelowany (szyty na miarę), wg. oczekiwań klienta.

Czas trwania: 2 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej