Zarządzanie czasem
Zarządzanie czasem

„Zarządzanie czasem” – czyli jak efektywnie wykorzystać czas w życiu zawodowym oraz prywatnym.

CEL: doskonalenie umiejętności planowania i organizowania własnego czasu pracy, rozwój umiejętności analizowania, ustalania priorytetów oraz określania strategii działania.

 

 

 

 Korzyści po szkoleniu dla uczestników:

 • umiejęność efektywnego planowania własnego czasu pracy, spotkania z klientem oraz trasy przejazdów
 • nabycie umiejętności wytyczania celów, niezbędnej do realizacji zadań wytyczanych przez firmę
 • umiejętnośći ustalania priorytetów oraz budowania strategii działania, np. w regionie, wykorzystując metodę  Option Tree
 • zapoznanie się z analizą SWOT i  zastosowaniem jej w praktyce
 • poznanie tzw. pożeraczy czasu oraz własnego stylu zarządzania czasem
 • zapoznanie się z matrycą zarządzania czasem
 • poznanie zasady Pareto 80/20 i zaimplementowanie jej w praktyce
 • nabycie umiejętności delegowania zadań (jeśli jest taka potrzeba lub możliwość)
 • umiejętność pozyskiwania niezbędnych informacji z rynku oraz właściwego ich wykorzystywania – metoda  Insight from Data
 • określenie własnego planu działania w odniesieniu do celów zawodowych i prywatnych
 • zapoznanie się z zasadami asertywnego zachowania (umiejętność powiedzenia NIE! w sytuacjach tego wymagających)
 • wzmocnienie swojej efektywności i skuteczności działania

Czas trwania: 2 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej