COVID 19: Doskonałość osobista: Jak skutecznie wykorzystać dany nam czas.

CEL: Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania własnego czasu oraz czasu pracy. Poznanie technik i zasad ustalania priorytetów, wytyczania celów oraz delegowania zadań. Poznanie metod budowania strategii w kierunku realizacji założnych celów osobistych i biznesowych w sytuacji COVID 19. Odpowiemy na pytanie: jak wykorzystać zachodzące zmiany w rynkowe oraz biznesowe min dot. obecnej niełatwej sytuacji.

 

Czytaj więcej

COVID 19: Skuteczne strategie sprzedaży. Budowanie długofalowej współpracy z klientem.

CEL SZKOLENIA: Doskonalenie umiejętności planowania, przygotowywania i prowadzenia spotkań oraz rozmów i handlowych. Budowanie argumentacji sprzedażowej w celu opracowania długofalowej strategii współpracy z klientem. Zastosowanie skutecznego podejścia  BOOSTER, podnoszącego efektywność prowadzonych rozmów i spotkań z klientami w sytuacji zmian rynkowych COVID 19.

Czytaj więcej

Sztuka negocjacji handlowych z wykorzystaniem typologii klienta.

CEL SZKOLENIA: Doskonalenie umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych, poprzez wykorzystanie niezbędnej wiedzy z obszaru negocjacji handlowych, skutecznych technik komunikacji i argumentacji. Przygotowanie właściwego podejścia, technik negocjacji i manipulacji. Sprawne przeprowadzenie procesu negocjacji w praktyce. Wykorzystanie typologii klienta w ćwiczeniach, budowanie właściwych komunikatów, w celu podniesienia efektywności prowadzonych rozmów.

 

Czytaj więcej

Sztuka efektywnej prezentacji. Autoprezentacja.

CEL SZKOLENIA: Doskonalenie i rozwój umiejętności skutecznego przekazu, prowadzenia efektywnej prezentacji wobec grupy. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w obszarze autoprezentacji w kierunku osiągania założonych celów w trakcie prowadzonych prezentacji. Wyćwiczenie właściwych nawyków, pozwalających na zrozumiały przekaz informacji. Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z audytorium (praca na materiałach własnych wg. PREWORK).

Czytaj więcej

Covid 19: Profesjonalna obsługa klienta. Sprzedaż koncepcyjna.

CEL SZKOLENIA: Doskonalenie umiejętności komuniakcyjnych i sprzedażowych w kontakcie z klientem. Zastosowanie skutecznych technik w komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie w określonych sytuacjach w kontakcie z klientem (COVID 19, obiekcje, reklamacje, złe emocje). Nabycie umiejetności stosowania języka wpłwywu i perswazji w kontaktach z klientami. Zapoznanie się z modelem SPRZEDAŻY KONCEPCYJNEJ.

Czytaj więcej

Wpływ komunikacji interpersonalnej na funkcjonowanie firmy. Praca w efektywnych zespołach pracowniczych.

CEL: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wymiany informacji i współpracy w zespołach, poprzez zastosowanie skutecznych technik komunikacji interpersonalnej. Poznanie zasad budowania i współpracy w efektywnych zespołach pracowniczych. Pozyskiwanie i precyzowanie informacji, ustalanie celów i zasad współpracy pomiędzy zespołami. Uświadomienie sobie jak ważna jest misja, wizja firmy. Jak sprostać wyzwaniom stojącymi przed poszczególnymi zespołami. Docenienie różnorodności oraz kanałów przepływu informacji w zespołach.

Czytaj więcej

Nasi klienci

Zobacz więcej