Zarządzanie czasem

CEL: doskonalenie umiejętności planowania i organizowania własnego czasu pracy, rozwój umiejętności analizowania, ustalania priorytetów oraz określania strategii działania.

Czytaj więcej

Nowoczesne koncepcje sprzedaży

CEL SZKOLENIA: doskonalenie umiejętności sprzedażowych i organizacyjnych w obszarze zarządzania regionem sprzedaży,  poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi planowania spotkań, zarządzania klientem oraz ustalania strategii działania.

Czytaj więcej

Negocjacje handlowe

CEL SZKOLENIA: doskonalenie umiejętności negocjacyjnych, poprzez zastosowanie odpowiednich technik wykorzystywanych podczas prowadzenia procesu negocjacji. Budowanie właściwej strategii działania oraz poziomu argumentacji. Zapoznanie się z procesem negocjacyjnym, fazami negocjacji oraz jej stylami.

Czytaj więcej

Sztuka prezentacji

CEL SZKOLENIA: doskonalenie i rozwój umiejętności skutecznego przekazu – prowadzenia efektywnej prezentacji wobec grupy. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w obszarze autoprezentacji oraz osiągania celów założonych na przeprowadzenie efektywnej prezentacji. Wyćwiczenie właściwych nawyków pozwalających na zrozumiałe przekazanie informacji. Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z audytorium.

Czytaj więcej

Profesjonalna obsługa klienta. Sprzedaż koncepcyjna.

CEL SZKOLENIA: doskonalenie umiejętności sprzedażowych, poprzez zastosowanie nowoczesnych technik w komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie  w określonych sytuacjach w kontakcie z klientem (obiekcje, reklamacje).

Czytaj więcej

Wpływ komunikacji interpersonalnej na efektywne funkcjonowanie firmy

CEL: doskonalenie umiejętności komunikacyjnych oraz współpracy w grupie, poprzez zastosowanie nowoczesnych technik w komunikacji interpersonalnej. Poznanie zasad skutecznej komunikacji, funkcjonowania efektywnych zespołów, jak również podniesienie skuteczności podejmowanych działań indywidualnych oraz zespołu. 

Czytaj więcej

Nasi klienci

Zobacz więcej