Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

CELE SZKOLENIA: efektywne zarządzanie projektem, począwszy od momentu jego zainicjowania i zdefiniowania, poprzez opracowanie struktury prac i harmonogramu, nabycie umiejętności monitorowania prac aż do ich zakończenia.


Korzyści po szkoleniu dla uczestników:  

  • zapoznanie się z rolą i zadaniami szefa projektu oraz zapoznanie się z fazami jego realizacji
  • umiejętność określania celów projektu i definiowania jego założenia według określonego harmonogramu działań
  • przygotowanie  struktury projektu i struktury podziału pracy w zależności od kompetencji członka zespołu - struktura podziału pracy (WBS)
  • umiejętność tworzenia sieciowego modelu procesu - Diagram Sieciowy i technika CPM, czyli Ścieżka Krytyczna
  • umiejętność wyznaczenia terminu realizacji i planowania projektu według kompetencji członków zespołu projektowego, przygotowanie systemu monitorowania realizacji projektu w odniesieniu do celu głównego oraz celów cząstkowych – kamienie milowe
  • umiejętność planowania z wykorzystaniem metody Łańcucha Krytycznego
  • umiejętność zarządzania ryzykiem projektu (kontrola kosztów)
  • wykorzystywanie w pracy podstawowych, sprawdzonych technik zarządzania projektem – harmonogram Gantt'a
  • skrócienie terminu realizacji projektu, wykorzystując do tego niezbędne narzędzia dostępne w firmie
  • podniesienie swojej skuteczności oraz efektywności realizowanych projektów

  Czas trwania: 2 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej