COVID 19: Skuteczne strategie sprzedaży. Budowanie długofalowej współpracy z klientem.
 COVID 19: Skuteczne strategie sprzedaży. Budowanie długofalowej współpracy z klientem.

CEL SZKOLENIA:   Doskonalenie i rozwój umiejętności prowadzenia rozmów i spotkań sprzedażowych w zmieniającym się świecie biznesowym (np. COVID 19). Budowanie skutecznej argumentacji w celu zbudowania długofalowej strategii współpracy z klientem. Zastosowanie modelu  BOOSTER, podnoszącego efektywność podejmowanych działań sprzedażowych.

 

 

 


 Korzyści po szkoleniu dla uczestników (online oraz na sali):

 • Uczestnicy uświadomią sobie co decyduje o sukcesie sprzedaży dobrego handlowca oraz jaka jest rola „Doradcy Klienta” -  Menedżera klienta w sytuacji zachodzących zmian rynkowych COVID 19.
 • Zapoznają się na czym polega proces zarządzania zmianami oraz jak zaspokoić oczekiwania klientów. Poznają czym są tzw. paradygmaty, oraz jak je wykorzystać do osiągania założonych celów.
 • Dowiedzą się w jaki sposób pozyskiwać informacje z rynku, budować bazę danych i wykorzytać  ją do budowania długofalowej współpracy z klientem (metoda 7C). Zastosują model SMASH do wyznaczania celów krótko i długoterminowych.
 • Poznają czym jest PROSPECTING i jak zastosować go w praktyce.  Nauczą się przygotowywania profesjonalnych ofert, e-maili oraz jak przeprowadzić profesjonalną rozmowę telefoniczną (online, video rozmowę).
 • Będą potrafili w sposób profesjonalny umówić spotkanie przez telefon, rozmowę z klientem, przygotować się do niego, przedstawić swoją osobę, firmę oraz tzw. deklarację potencjału.
 • Zastosują skuteczne techniki komunikacyjne i sprzedażowe. Będą właściwie rozpoznawać sygnały zakupowe. Nauczą się obliczać marżę oraz poznają podstawowe zasady kalkulowania ofert handlowych.
 • Poznają model 5ciu kroków BOOSTER, który podnosi skutecznie efektywność prowadzonych spotkań oraz rozmów handlowych w sytuacji COVID 19. Nabędą umiejętność sondowania potrzeb klienta tzw. jawnych i ukrytych.  Posiądą umiejętność wzbudzania potrzeb (niejawnych) i przeprowadzą prezentację z wykorzystaniem języka perswazji tzw. SPRZEDAŻ KONCEPCYJNA / praca na materiałach klienta.
 • W trakcie prezentacji rozwiązania będą stosować język korzyści, zbudują odpowiednią argumentacje sprzedażową w zależności od potrzeb klienta i zajmowanego stanowiska klienta (zakupowiec, koordynator, właściciel, użytkownik...).
 • Uświadomią sobie, że trudności w trakcie procesu sprzedaży (EMOCJE/OBIEKCJE/REKLAMACJE), mają często swą przyczynę w subiektywnym postrzeganiu świata, czy też w nieefektywnej komunikacji. Zastosują w praktyce skuteczne techniki pokonywania obiekcji min. cenowych, ilościowych itd.
 • Opracują odpowiednią strategię oraz plan współpracy z klientem w oparciu o cele krótko i długoterminowe. Zastosują tzw. podejście projektowe.
 • Szczegółowy program szkolenia modelowany jest wg. potrzeb klienta (szyty na miarę).

Czas trwania: 2-3 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej