Sztuka efektywnej prezentacji. Autoprezentacja.
Sztuka efektywnej prezentacji. Autoprezentacja.

Sztuka efektywnej prezentacji. AUTOPREZENTACJA

CEL SZKOLENIA: Doskonalenie i rozwój umiejętności skutecznego przekazu, prowadzenia efektywnej prezentacji wobec grupy. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w obszarze autoprezentacji w kierunku osiągania założonych celów w trakcie prowadzonych prezentacji. Wyćwiczenie właściwych nawyków, pozwalających na zrozumiały przekaz informacji. Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z audytorium (materiałem do szkolenia jest wcześniejsze przygotowanie uczestników wg. zasad określonych w PREWORK).

 

 

Korzyści po szkoleniu dla uczestników:

  • Przed szkoleniem uczestnicy szkolenia otrzymują arkusz przygotowawczy tzw. PREWORK, wg. którego przygotowują się do warsztatów, z zastosowaniem wykorzystywanych w swojej parcy narzędzi i materiałów. Określają grupę odbiorców prezetacji oraz cele jakie chcą osiągnąć po jej zakończeniu.
  • Podczas szkolenia uczestnicy szkolenia wzmocnią własne umiejętności komunikacyjne, wykorzystywane podczas prowadzonych prezentacji oraz spotkań z klientami. Nauczą się definiować cele prezentacji oraz poznają narzędzia, które należy wykorzystać, by osiągnąć założone cele.
  • Poznają czynniki wpływające na tzw. dobre pierwsze ważenie, zasady budowania własnego autorytetu oraz strukturę prezentacji (technika góry lodowej).
  • Nabędą większej pewności siebie podczas wystąpień publicznych, przedstawiając w sposób profesjonalny własną osobę, firmę (autoprezentacja + Deklaracja Potencjału firmy oraz deklaracja własnego potencjału).
  • Zapoznają się z tzw. Modelem Sprzedaży Koncepcyjnej, dzięki któremu będą potrafili wzbudzać potrzeby u odbiorców prezentacji wykorzystując min. język wpływu i perswazji (w zależności od założonych celów). Ustalą tzw. strukturę prezentacji oraz ilość slajdów prezentowanych w czasie.
  • W celu podniesienia skuteczności prowadzonych prezentacji, właściwie wykorzystają dostępne narzędzia oraz środki audiowizualne. Zastosują dostępne narzędzia podnoszące jakość prowadzonych prezentacji: flipchart, rzutnik, połączenie online, materiały własne, autorutety...
  • Dzięki wykorzystaniu kamery video podczas ćwiczeń i prowadzonych preznetacji, nabędą właściweh nawyki w ruchu scenicznym.
  • Na podstawie tzw. PRE WORK przeprowadzą krótkie prezentacje (3-5 min., przed i po szkoleniu). Na bazie otrzymanych informacji zwrotnych od uczestników szkolenia oraz własnej analizy nagarnia video, poprawią obszary wymagające zmiany, w celu wyćwiczenia właściwych zachowań i  „odpowiednich nawyków”.
  • Poznają techniki i sposoby, radzenia sobie w trudnych sytuacjach z audytorium podczas prowadzonych prezentacji.
  • ...Szczegółowy program szkolenia jest modelowany wg. potrzeb klienta (szyty na miarę).

Czas trwania: 2-3 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej