Sztuka prezentacji
Sztuka prezentacji

Sztuka efektywnej prezentacji - AUTOPREZENTACJA

CEL SZKOLENIA: doskonalenie i rozwój umiejętności skutecznego przekazu – prowadzenia efektywnej prezentacji wobec grupy. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w obszarze autoprezentacji oraz osiągania celów założonych na przeprowadzenie efektywnej prezentacji. Wyćwiczenie właściwych nawyków pozwalających na zrozumiałe przekazanie informacji. Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z audytorium.

 

 

 

Korzyści po szkoleniu dla uczestników:

  • wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych podczas prowadzonych prezentacji
  • nabycie większej pewności siebie podczas wystąpień publicznych oraz radzenie sobie ze stresem
  • podniesienie efektywności i skuteczności prowadzenia prezentacji, np. układ, strukturę oraz wdrożenie spójnych standardów prezentacji
  • nabycie umiejętności budowy struktury prezentacji
  • budowanie właściwych komunikatów pod ??????audytorium, analiza audytorium
  • dobór właściwego ubioru, materiałów wspierających, praca z urządzeniami multimedialnymi: projektor, notebook, pen-prezenter, flipchart…
  • nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi pytaniami podczas prowadzonych prezentacji
  • wyćwiczenie właściwych nawyków w ruchu scenicznym
  • wykorzystanie układu slajdów oraz grafiki do realizacji wyznaczonego celu
  • analiza własnych zachowań na podstawie nagranych prezentacji filmu video - po zakończeniu szkolenia uczestnik orzymuje płytę CD z nagraną własną prezentacją

Czas trwania: 2-3 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej