Covid 19: Profesjonalna obsługa klienta. Sprzedaż koncepcyjna.
Covid 19: Profesjonalna obsługa klienta. Sprzedaż koncepcyjna.

CEL SZKOLENIA: Doskonalenie umiejętności komuniakcyjnych i sprzedażowych w kontakcie z klientem. Zastosowanie skutecznych technik w komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie w określonych sytuacjach w kontakcie z klientem (COVID 19): Biuro Obsługi Klienta (obiekcje, reklamacje, złe emocje). Nabycie umiejetności stosowania języka wpłwywu i perswazji w kontaktach z klientami. Zapoznanie się z modelem SPRZEDAŻY KONCEPCYJNEJ.

 

Korzyści po szkoleniu dla uczestników:

 • Uczestnik szkolenia uświadomie sobie, co decyduje o sukcesie sprzedaży oraz jaka jest rola dobrego i oświadczonego handlowca, menedżera klienta, pracownika biura obsługi klienta (BOK).
 • Poznana cechy i róznice pomiędzy super profesjonalnymi Handlowcami a "przeciętniakmi". Dowiedz sie kiedy i dlaczego klienci zmieniają dostawców.
 • Posiądzie umiejętność profesjonalnego przygotowania się do rozmowy telefonicznej z klientem oraz spotkania z klientem face to face . Będzie potrafił w sposób profesjonalny przedstaić swoją osbę, firmę oraz cel rozmowy.
 • Nauczy się jak stosować wybrane techniki komunikacyjne i sprzedażowe oraz jak właściwe rozpoznanie sygnał zakupu. Będzie wiedział jak zrobić dobre "pierwsze" wrażenie i na jakie elementy w kontachtach z klientem należy położyć szczególny nacisk (werbalne i niewerbalne).
 • Wyćwiczy umiejętność rozpoznawania indywidualnych potrzeb klientów oraz wzbudzania potrezb tzw. potrzeb niejawnych. Zapozna się z techniką góry lodowej dot. potrzeb racjonalnych i emocjonalnych klientów. Zastosuje technikę pytań kierunkowych wykorzystywanych min. w tzw. lejku sprzedażowym i precyzowaniu informacji.
 • Zapozna się z metodą 7C, wykorzystywaną w budowaniu bazy danych oraz długofalowej współpracy z klientem.
 • Nauczy się stosowania modelu SPRZEDAŻY KONCEPCYJNEJ w praktyce.
 • Posiądzie umiejętności przeprowadzenia prezentacji produktowej (rozwiązania + właściwa argumentacja) z wykorzystaniem języka wpływu i perswazji (język indywidulanych korzyści).
 • Nabędzie wiedzę na temat przyczyn i sposobów radzenia sobie z trudnościami w kontaktach z klientem w sytuacjach trudnych takizah jak COVID 19 (skargi, reklamacje, obiekcje, złe emocje klienta). Bedzie potrafił rozpoznać przyczyny i źródła.
 • Uświadomi sobie, że trudności w obsłudze klienta mają często swą przyczynę w subiektywnym postrzeganiu świata czy też nieefektywnej komunikacji.
 • Będzie potrafił wzbudzić w sobie stan samomotywacji do działania, jak również pozytywnego nastawienia nawet w trudnych sytuacjach. Zbuduje długotrwałe relacje z klientami.
 • Szczegółowy program szkolenia modelowany jest pod potrzeby klienta (szyty na miarę).

  Czas trwania: 2 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej