Trenerzy
Trenerzy

Cezary Handziuk

 

Wykształcenie

Konsultant i trener
Wykształcenie absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Krakowie, Profesjonalnej Szkoły Biznesu - Szkoła Wyższa, Certyfikowany Coach: Develor International, X-Sight oraz Blueprint Management Consultants.

Talent

Potrafi dopasować się do różnych sytuacji, dzięki czemu tworzy atmosferę wzajemnego zrozumienia i współpracy. Potrafi zmotywowoać innych do działania, poprzez pomoc w definiowaniu celów i opracowaniu planu wdrożenia konkretnych działań. 

Specjalizacja

Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń w obszarze rozwoju umiejętności przywódczych i menedżerskich (Leadership), Coachingu, budowania i współpracy w efektywnych zespołach pracowniczych, motywowania, zarządzania sprzedażą, zarządzania sobą w czasie i zmianami w organizacji, rekrutacji oraz oceny pracowniczej.

Doświadczenie zdobył pracując jako:

  • Kierownik Ośrodka Szkoleniowego Profesjonalnej Szkoły Biznesu – Szkoły Wyższej w Krakowie, pracując m.in. z profesorem Zbigniewem Nęckim UJ (negocjacje handlowe).
  • Division and Sales Manager Henkel–Ecolab Polska i kraje nadbałtyckie
  • Dyrektor Centrum Szkoleń Cisco, Microsoft, Citrix, Novel - Spółki Giełdowej TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
  • GET Training Associate Director of Consulting Blueprint Management Consultants / Central Scotland oraz Trener i Coach grupy szkoleniowej Develor International, X-SIGHT Vezetési Tanácsadó Kft.

Doświadczenie Trenerskie: Przeprowadził ponad 1800 dni szkoleniowych dla Menedżerów, Handlowców oraz zespołów pracowniczych na różnych poziomach struktury organizacyjnej klienta. 

Referencje kompetencyjne do przedłożenia na życzenie klienta.

 

Maciej Zagłoba

Wykształcenie

Psycholog biznesu. Ukończone 4 kierunki, najważniejsze to: Trener Psychologii Biznesu. Nowoczesne Systemy Zarządzania Firmą – SGH Warszawa

Talent

Wysokie praktyczne umiejętności sprzedażowe, wskaźniki penetracji 216%. Na szkoleniach przeprowadza dużo praktycznych ćwiczeń przeplatając je Case Study z własnej pracy i zbioru najlepszych pracowników których coachował.

Specjalizacja

Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń w obszarze rozwoju: umiejętności przywódczych Leadership, menedżerskich, Coachingu, zarządzania sprzedażą, zarządzania zmianami w organizacji, efektywności osobistej, budowania skutecznych zespołów

Doświadczenie

  • Pracował jako Przedstawiciel Medyczny/Apteczny. Manger w firmie Pfizer, Abbott, Zentiva, Actavis
  • Szkolił: Pfizer, Actavis, Sanofi-Avensis, Polfa, Teva, Riatiofarm, Aflofarm, Politycy, Calsberg, Shell, Vision Expres, Nesspresso, ING, Continental, Orange, Colgate, TV”N”,Cyfra +wiele innych.
  • Trener, Coach, Kierownik Działu Szkoleń. Ponad 2000 dni szkoleniowych i coachingowych na wielu poziomach organizacji klienta.

 

 

Aleksandra Potykanowicz

Wykształcenie

Psycholog, konsultant i trener

Wykształcenie absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – psychologia kliniczna, specjalista w zakresie interwencji kryzysowej, w trakcie międzynarodowej certyfikacji – Analiza Transakcyjna w obszarze organizacyjnym, psycholog pozytywny.

Talent

W centrum mojego zainteresowania jest człowiek i sposoby maksymalnego wykorzystywania jego potencjału. Wspieram zespoły
i ich członków w osiąganiu maksymalnej skuteczności.

Specjalizacja

Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń w obszarze rozwoju: umiejętności przywódczych Leadership, menedżerskich, Coachingu, zarządzania sprzedażą, zarządzania zmianami w organizacji, efektywności osobistej, budowania skutecznych zespołów.

Doświadczenie

  • Centrum Szkoleniowe BMW Polska
  • Trener freelancer od 2009 roku

Nasi klienci

Zobacz więcej