Umiejętności liderskie - przywództwo w praktyce
Umiejętności liderskie - przywództwo w praktyce

Leadership, rozwój umiejętności liderskich. Przywództwo w praktyce.

CEL SZKOLENIA: rozwój umiejętności przywódczych, liderskich, poprzez kształtowanie własnych zachowań ukierunkowanych na umiejętność prowadzenia członków swojego zespołu w celu realizacji zadań stawianych przez firmę.

Korzyści po szkoleniu dla uczestników:

 • odpowiedź na pytanie: czym jest przywództwo i bycie liderem
 • poznanie różnic pomiędzy menadżerem a liderem
 • poznanie cech przekonywającego lidera
 • nabycie umiejętności formułowania wizji i celów organizacji SMASH/SMART
 • poznanie, jak ważna w pracy zespołowej jest wiarygodność oraz umiejętność oceny
 • zapoznanie się ze stylami kierowania – przywództwa sytuacyjnego
 • poznanie, czym są strategie taktyki i umiejętności myślenia strategicznego
 • opracowania planów wdrożeniowych dla konkretnych działań
 • ustalanie priorytetów i strategii działania
 • umiejętność rozwiązywania problemów modelu PIECES
 • zapoznanie się z procesem podejmowania decyzji w zespole, w grupie
 • rozpoznanie źródła motywacji /motywatorów swoich pracowników i nabycie umiejętności przeprowadzania rozmów motywacyjnych (nagana/pochwała/counseling)
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z konfliktami w zespole
 • poznanie zasady prowadzenia efektywnych zebrań oraz wystapień przed grupą
 • zapoznanie się z modelem GAPS – dotyczącym postrzegania mnie jako menedżera
 • umiejętność udzielania skutecznego feedbacku oraz wzmocnienie umiejętności potrzebnych do rozwoju pracownika na zajmowanym stanowisku
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w okresie zmian w organizacji – tzw. zarządzanie zmianą
 • zapoznanie się z procesem Benchamarkingu i zastosowanie go w praktyce

Czas trwania: 2-3 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej