Coaching w praktyce
Coaching w praktyce

Coaching w praktyce

CELE SZKOLENIA: Rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego prowadzenia procesu coachingu. Określenie i doskonalenie obszarów wymagających poprawy u coachowanego oraz wzmacnianie pozytywnych zachowań. Nabycie umiejętności udzielania skutecznej informacji zwrotnej - feedbacku.

Korzyści po szkoleniu dla uczestników:

 • zapoznanie się z procesem coachingu
 • zapoznanie się z zasadami dobrego coacha i  stosowanie ich w praktyce
 • poznanie cykli coachingowych oraz ich znaczenia dla procesu szkoleniowego
 • umiejętność zdiagnozowania stanu obecnego pracownika oraz określenia dla niego celów rozwojowych - jakie należy wprowadzić zmiany w zachowaniach
 • umiejętnośći ustalenia indywidualnego planu rozwoju pracownika
 • wyćwiczenie umiejętności obserwacyjnych, niezbędnych w prowadzeniu coachingu
 • rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych coacha (proces autoanalizy, feedback- czyli informacja zwrotna)
 • wypracowanie standardu procesu coachingowego w odniesieniu do zajmowanego stanowiska, roli  - dokonanie oceny procesu coachingu
 • opracowanie arkusza obserwacyjnego i wypełnienie raportu poszkoleniowego - coachingowego
 • zapoznanie się ze stylami kierowania - prowadzenia współpracowników, rozpoznając źródła ich motywacji
 • wykorzystanie elementów rozmów motywacyjnych w trakcie prowadzenia dialogu z pracownikiem, np. korygowanie złych zachowań pracownika (tzw. counseling), rozmowy motywacyjne, nagana, pochwała...

Czas trwania: 2-3 dni

Nasi klienci

Zobacz więcej